Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Στη συγκέντρωση στήριξης στην κυβέρνηση στο Σύνταγμα, με γενικό σύνθημα "Όχι παιχνίδια με την Δημοκρατία. Δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε"

Από την συγκέντρωση στήριξης στην κυβέρνηση στο Σύνταγμα, με γενικό σύνθημα "Όχι παιχνίδια με την Δημοκρατία. Δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε" (17-06-2015).