Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Φοιτητής του Πολυτεχνείου μέσα στο αμφιθέατρο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο