Σάββατο 18 Αυγούστου 2018

Φοιτητής του Πολυτεχνείου μέσα στο αμφιθέατρο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο