Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Φοιτητής του Πολυτεχνείου μέσα στο αμφιθέατρο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο