Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Φοιτητής του Πολυτεχνείου μέσα στο αμφιθέατρο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο